Uvid u znanje..


Istinsko znanje se nalazi unutar 'svijesti', međutim mi veoma rijetko, ili gotovo nikad nismo u tom aspektu sebe - naša usredotočenost je okrenuta prema van, prema sekundarnim osjetilima. 

Međutim znanje je u fragmentima prisutno i u spoljašnjem svijetu, gdje je najčešće pokriveno velom tajni koje se izražavaju kroz simboliku. Onaj koji umije da čita simbole, i trezveno ih protumači, dobiva dublji uvid o sebi i životu općenito. Nažalost tumačenje simbolike je u ogromnoj mjeri pod utjecajem određenih dogmi i krivih učenja !

Da bi mogli vidjeti ono što je skriveno ponajprije se moramo odvojiti od onoga što mislimo da znamo, jer koliko god to naše 'znanje' bilo uvjerljivo, uvijek smo daleko bliže tome da ne znamo ništa. To je prvi i osnovni korak, ući u novo učenje sa jasnoćom o tome da ništa ne znamo, da samo nagađamo - i to je sasvim u redu, jer samo prazna čaša može biti iznova napunjena. 

Ja sam oduvijek imao tu neku sposobnost da povezujem simbole i da unutar sebe donosim najluđe moguće zaključke, što me je ponekad dovodilo na sam rub ludila, jer ono što se povezivalo unutar mene rušilo je svu logiku kroz koju sam promatrao i shvaćao spoljašni svijet, kao i sebe samoga.

U najluđim religijskim pričama, ukoliko ih možemo vidjeti unutrašnjim očima, vidjeti ćemo nevjerojatno značenje koje je vješto skriveno igrom riječi i simbola, pomiješano sa neistinama koje moramo odvojiti - baš kao u prispodobi o odvajanju kukolja od žita. Na kraju krajeva, život je poput zagonetke koju moramo odgonetnuti, a skrivena učenja su svuda okolo nas. 

Na sutrašnjem predavanju pod nazivom 'Uvid u znanje' govoriti ćemo upravo o ovome, uzeti ćemo nekoliko zanimljivih primjera simbolike koji su prisutni u tzv. duhovnosti a koji se shvaćaju i koriste vrlo površno, a samim time i veoma štetno. Biti će to tek jedan mali uvid, ali veoma zanimljiv...

🙏🕉

Primjedbe

Popularni postovi